Third Party Memorandum (certificaat)

Third Party Audit 

Grondig inzicht in de ICT security voorzieningen van uw leverancier of van een overnamekandidaat

  • Snel en betaalbaar inzicht de stand van informatiebeveiliging bij een partij waar u zaken mee doet of wilt gaan doen
  • Een ICT security auditrapport op maat met daarin een prioriteitenlijst met te treffen beheersmaatregelen en een formeel audit rapport om de betreffende organisatie te kunnen overleggen
  • Krijg direct bevestigd welke zaken er goed op orde zijn
  • Weet direct waar uw prioriteiten bij verbetering van voorzieningen liggen
  • Maak een geïnformeerde keuze om aanvullende afspraken te kunnen maken met de betreffende organisatie
  • Werk doorlopend met BICT Groep en TT3P, dé professionele ICT security en privacy partner, aan uw zijde

Toetsing ICT securitybeleid

Wanneer uw organisatie zaken doet met een organisatie aan wie u werkzaamheden uitbesteedt, wilt u natuurlijk weten of uw bedrijfsinformatie bij deze organisatie in veilige handen is. Mogelijk wilt u dat ook weten van leveranciers waar u al langer zaken mee doet. Ook deze leveranciers moeten natuurlijk scherp blijven op hun informatiebeveiliging. Uw informatiebeveiliging is zo sterk als de zwakste schakel en dat is vaak een leverancier!

Overweegt u een onderneming over te nemen of een strategische samenwerking aan te gaan? Dan wilt u natuurlijk ook weten of uw overnamekandidaat of partner een volwassen ICT security organisatie heeft. TT3P werkt geregeld voor private equity investeerders die exact dat willen weten, voordat zij een traject met een investeringskandidaat ingaan. Een compliance audit geeft snel inzicht in de ICT Security van een organisatie. En daarmee op welke punten verbetering nodig is. De Third Party Audit toetst het ICT securitybeleid en de risicobeheersmaatregelen van de betreffende partij en legt de kwetsbaarheden bloot.

U laat op basis van onze uitgebreide auditchecklist een audit uitvoeren op beveiligingsbeheersmaatregelen die de organisatie heeft getroffen en van compliance met deze beheersmaatregelen en algemene uitgangspunten van informatiebeveiliging. Hieruit blijkt op eenvoudige wijze waar de verbeteringen voor de organisatie liggen en met welke prioriteit deze zouden kunnen worden opgelost. Zo neemt u weloverwogen beslissingen om met een partij te gaan samenwerken.

IT diensten

Interesse in een Third Party Audit? Neem contact met ons op 

Pascal - Senior Systeembeheerder - BICT Groep (1)

Pascal
Senior Systeembeheerder

Hoe werkt een Third Party Audit? 

De audit vindt plaatst op locatie van de bewuste organisatie. Wij werken volledig onafhankelijk. TT3P levert geen overige diensten om informatiebeveiliging te verbeteren. Die betrekt een organisatie bij de eigen ICT leverancier en of we verwijzen indien gewenst door naar een geschikte partij. Onze advisering wordt niet beïnvloed door het vooruitzicht dat we ook de bijbehorende diensten zouden leveren.

Met de auditrapportage krijgt u scherp inzicht in de resultaten van de audit. Hierbij krijgt u per onderdeel concreet advies over de verbeteringen die u kunt doorvoeren. Adviezen in begrijpelijke taal die zorgen voor bewustzijn, een effectieve aanpak en snelle verbeteringen.

Als opdrachtgever ontvangt u:

  • Een ICT security auditrapport op maat met daarin een prioriteitenlijst met te treffen beheersmaatregelen en een formeel audit rapport voor extern gebruik (om aan belanghebbenden (aandeelhouders, financiers, leveranciers, opdrachtgevers) te kunnen overleggen).
  • Een adviesgesprek achteraf op afstand.
  • Doorlopend telefonische ondersteuning bij security noodgevallen.

Interesse in een Third Party Audit? Neem contact met ons op.